گروه زبان آلمانی

گروه زبان آلمانی دارای کادری مجرب و با ارائه مشاوره تخصصی، دوره های مدونی را بصورت ترمیک برگزار می نماید،

این دوره ها به افرادی که قصد مهاجرت دارند، امکان فراگیری زبان آلمانی را می دهد و آنها را برای آزمونهای مربوطه آماده می نماید.

تمامی دوره ها بصورت ترمیک و هدفمند برگزار می گردد.

 

 

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس: 02634127

داخلی: 155

English@mftalborz.ir